L’escola ofereix diferents activitats extraescolars que es desenvolupen fora de l’hora lectiu. Per una banda, busquen completar i amplien d’una manera coordinada el projecte educatiu del centre al llarg de totes les etapes i per altra, ajuden a les famílies a conciliar vida laboral i familiar.

Escola Matinera

Infantil

Primària

Secundària

Més Col·le