Educació Primària

L’Educació Primària proporciona als nostres xiquets i xiquetes un nou entorn d’aprenentatge per a l’adquisició de les competències bàsiques que necessiten a la vida quotidiana. Els introdueix en l’inexplorat món de la ciència i la cultura ampliant la frontera de les seues vivències. L’etapa comprén dels 6 als 12 anys.

Cal treballar la motivació i alimentar la curiositat perquè afavoreixen l’aprenentatge i l’atenció necessària. Per això, es potencia la responsabilitat i la participació activa de l’alumnat amb actuacions d’aula, de centre i entre etapes. Una de les més importants és Patis Actius que gestiona el Departament d’Educació Física per a la millora de la convivència.

I és que tenim molt clar que l’esport és una bona manera de transmetre valors clau com el treball en equip, el respecte i la perseverança. De fet, som centre CEPAFE (centre promotor de l’activitat física i l’esport amb projecte esportiu propi reconegut per la Generalitat) i això fa possible programes com Esport a l’Escola, que acosta les federacions esportives al nostre centre per a portar a terme unitats didàctiques de la mà d’esportistes de primer nivell.

Pel que fa a l’ensenyament de llengües, cinc mestres de l’etapa són especialistes d’anglés. Es manté la coordinació amb les activitats extraescolars per a reforçar i consolidar l’aprenentatge, i apareix la possibilitat de preparar els exàmens de Cambridge aprofitant que en som centre examinador.

La metodologia aposta per un aprenentatge cooperatiu que vol traure partit de la interacció entre els membres de l’equip i afavorir les habilitats socials. S’experimenta, es fan treballs d’investigació i d’aproximació al món que ens envolta facilitant l’aprenentage significatiu. Tot això a través del treball diari i de molts projectes transversals.

Les actuacions del Pla de Foment Lector es multipliquen: animacions lectores amb escriptors, apadrinament lector, tertúlies dialògiques, correspondència escolar, lectura en veu alta i participació en el certamen “De Viva Veu” o la implementació enguany del temps de lectura diària.

Dossier d’experiències
Cita prèvia INFO
Vine a conéixer-nos
CONTACTE