Projecte educatiu i principis pedagògics

Apostem per una educació integral i de qualitat de la qual destaquem el foment de la lectura, la convivència, l'esport, la música, la formació del professorat i la implementació de metodologies actives en totes les etapes.
El Foment Lector

Un pla de foment lector potent amb activitats com l’apadrinament entre nivells, les tertúlies dialògiques, les animacions o les lectures compartides entre altres; que reforcen l’aprenentatge, però també la convivència.

 

La convivència

Perquè la convivència és altre punt fort. D’una manera transversal i entre etapes amb activitats conjuntes de centre (Setmana de la Ciència o de les Lletres, Dia de la Pau…), però també, específicament, amb programes com el de formació d’alumnat mediador de Secundària o els Patis Actius, Patis Divertits de Primària.

L’esport

I és que l’esport té un paper destacat. De fet, som Centre Educatiu Promotor de l’Activitat Física i de l’Esport i comptem amb un projecte d’esport, activitat física i salut reconegut per Conselleria a través del qual programem activitats pròpies com el Catacross o accedim a unitats didàctiques conjuntes amb les federacions esportives sense eixir del centre (Esport a l’Escola…).

La música

No falta la música com a metodologia activa per excel·lència, amb treball per projectes i implementació de l’ukelele a partir del tercer cicle de Primària, però també com una manera participar i millorar activament el nostre entorn amb propostes d’aprenentatge servei solidàries com el concert ProESO Rock per la Infància o les nadales a AFASU.

A més a més, l’educació musical es completa, extraescolarment, amb metodologia Willems. A la recerca de l’alegria de la descoberta músical des de la vivència com qui aprén una llengua materna. Percussió, cançons i moviments corporals contribuiran al desenvolupament del sentit rítmic i el temps; però també a l’atenció dels més menuts.

La formació del professorat i l'aposta per metodologies actives

Necessàriament, per a corregir i millor el procés educatiu, la formació del professorat ha de ser contínua. A més a més, hi participen les diferents etapes en la mesura del possible perquè existisca continuïtat i un criteri coherent. 

Així, hem actualitzat totes les possibilitats de l’ensenyament a distància des de la plataforma GSuite i hem cregut en l’ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) com una manera contrastada de motivar l’alumnat; o els grups interactius com una bona opció per fer participar les famílies en l’educació dels xiquets i les xiquetes.

Ensenyament d’idiomes: centre examinador Cambridge English

Per si fóra poc, cada vegada s’exigeix més competència lingüística en altres idiomes, per això completem i ampliem l’oferta amb activitats extraescolars d’una manera coordinada i homologuem el nivell sense eixir de casa amb les proves d’idiomes anglés i francés A2 (Secundària) i com a Centre examinador de Cambridge English (Primària i Secundària).

 

La nostra missió

La nostra missió és formar els menuts i joves a través d’una educació integral perquè arriben a ser persones autònomes, tolerants, justes i democràtiques que s’integren en una societat en permanent canvi amb capacitat d’adaptar-se, conviure i empatitzar.

Persones compromeses amb esperit crític i constructiu que aprofiten i milloren els recursos de l’entorn i que puguen defensar-se laboralment. Que indaguen sempre des del coneixement per arribar a una vida plena i satisfactòria.

La nostra visió

Pel que fa a la visió, apostem per una educació integral i de qualitat basada en un projecte educatiu del qual destaquem: el foment lector, la convivència, l’esport, la música, la formació del professorat i la implementació de metodologies actives en totes les etapes.

L’entitat titular de la nostra escola és l’Ateneo Sueco del Socorro, una associació civil fundada en 1869 de caràcter democràtic, independent i pluralista que es basava en el respecte mutu i en la solidaritat. Valors que encara s’apliquen a la gestió i direcció del centre educatiu en l’actualitat.